آموزش گام به گام برای آمادگی در آزمون سلپیپ

با توجه به اینکه منابع آزمون سلپیپ محدود می باشد و هچنین دانشجو نیاز دارد در کوتاه ترین زمان ممکن به حداکثر امتیاز مورد نظر برسد، سلپیپ دوره ی خود آموز گام به گام را طراحی کرده است تا از طریق آن بتوانید بدون نیاز به استاد از طریق آموزش اصولی، آموزش لازم برای آمادگی آزمون سلپیپ را ببینید.

celpip self study - accelerat
celpip self study - accelerat

چند مورد از ویژگی های آزمون:

  • یادگیری ساختار آزمون
  • استراتژی پاسخگویی به هر سوال
  • نکات کلیدی در پیدا کردن مسیر درست
  • خود آموز سریع سلپیپ
  • تحلیل هر سوال در هر اسکیل سلپیپ

Accelerat Listening

celpip self study - accelerat Listening شروع کنید

Accelerat Reading

celpip self study - accelerat Reading شروع کنید

Accelerat Speaking

celpip self study - accelerat Speaking شروع کنید

Accelerat Writing

celpip self study - accelerat Reading and Writing شروع کنید